Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Vitajte na stránke zariadenia sociálnych služieb Kreatív

 

 


POĎAKOVANIE!!!

Občianske združenie „Kreatív Plus“

a Prijímatelia sociálnych služieb

ďakujú všetkým darcom,

ktorí nám v roku 2018 venovali 2% zo svojich daní.

Finančné prostriedky budú použité na zvýšenie kvality života Prijímateľov sociálnych služieb.

Ďakujeme!

 


POĎAKOVANIE

Liga proti rakovine ďakuje nášmu zariadeniu sociálnych služieb

za pomoc pri uskutočnení zbierky Dňa narcisov,

ktorá sa konala  dňa 13.04.2018.

Prostredníctvom nej  sa vyzbierala suma 144 €.  

Finančné prostriedky budú použité na podporu výskumných projektov, na zakúpenie nevyhnutného vybavenia do zdravotníckych  zariadení a hospicov, budú nimi hradené programy pre onkologických pacientov a ich rodín v oblasti psychosociálnej podpory, na preventívne a vzdelávacie aktivity.


"KREATÍV" ZSS Klasov je držiteľom "Pamätného listu"

predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Milana Belicu

za  kvalitné sociálne služby a neustále zlepšovanie životných podmienok obyvateľov zariadenia.

 


50. VÝROČIE ZALOŽENIA ZSS

„Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva;

ten, kto je schopný darovať seba samého.“

 

Dňa 20. januára sme si pripomenuli jubilejných 50 rokov od založenia nášho Zariadenia sociálnych služieb slávnostným posedením v priestoroch jedálne. Je to neuveriteľné ale počas tejto pol storočnice si tri generácie pracovníkov tradovali nadobudnuté akademické aj praktické skúsenosti. Prijímateľom sociálnej služby nahrádzali v ich životoch chýbajúcu základnú zložku – RODINU.

Naše pozvanie prijali predseda NSK- Milan Belica, vedúca odboru sociálnych vecí NSK - Viera Kazimírová, primátor mesta Vráble- Tibor Tóth, bývala riaditeľka ZSS Marcela Dandelová, starosta obce Klasov- Ján Baláž, poslanci Obecného zastupiteľstva, riaditelia ZSS v pôsobnosti NSK, bývalí a súčasní pracovníci a mnoho ďalších vzácnych hostí.

 Riaditeľka „KREATÍV, ZSS Klasov PhDr. Mária Kóšová previedla prítomných jednotlivými etapami vývoja ZSS a poskytovanými službami. Výklad bol ilustrovaný množstvom prezentovaných fotografií, ktoré zachytávajú historické a súčasné aspekty vývoja a širokú paletu aktivít.

K vzhliadnutiu bola inštalovaná vernisáž s názvom „NÁVRAT V ČASE“, kde sme vystavili historické fotografie, pracovné pomôcky a úžitkové predmety, uniformy, historické kroniky a mnoho ďalších a zaujímavých skvostov.

Občerstvenie pre zúčastnených zabezpečovala cateringová spoločnosť LeMa a finančnú podporu nám poskytli spoločnosti- INMEDIA Zvolen, Mäsokombinát NORDVIST, Pekáreň Čifáre, Lekáreň Veronika Vráble.

Pri tejto príležitostí 50. výročia založenia „KREATÍV, ZSS Klasov p. predseda NSK slávnostne odovzdal p. riaditeľke ZSS ocenenie v podobe zlatej medaile a Pamätný list za kvalitne sociálne služby a neustále zlepšovanie životných podmienok obyvateľov zariadenia.

Ďakujeme všetkým riaditeľom, zamestnancom, sponzorom, ľuďom a rodinám za niekoľko desaťročí obetavej lásky, starostlivosti, pomoci a podpory, ktorú ste nám venovali. Motto :  „Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého“ sa Vám stalo skutočným poslaním.  

Ďakujeme každému človeku, ktorý nám

 

obetoval, čo i len jednu svoju myšlienku.

 

Lebo myšlienky plodia slová a

 

tie sa pretavia v činy.

 

Vďaka nim smieme prežívať  túto

 

výnimočnú udalosť.

 


Vážení sponzori a priatelia zariadenia

Opäť je tu ten čas sa Vám pripomenúť s prosbou o darovanie 2%  dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2017,ktoré budú použité predovšetkým  na skvalitnenie života všetkých prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení.

Nižšie nájdete tlačivá: VYHLÁSENIE  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov a POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Vo  VYHLÁSENÍ o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov dopĺňajte:

I.ODDIEL- ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI v kolónke 12 a 13: riaďte sa pokynmi VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

II.ODDIEL- ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

v kolónke 15-IČO  42207959 (čísla sa zarovnávajú sprava),

kolónka 16- Právna forma Občianske združenie,

kolónka 17- Obchodné meno(názov) „KREATÍV PLUS“,

kolónka 19- súpisné/orientačné číslo 287,

kolónka 20- PSČ 95153.

 

Ďakujeme.

 

 

 

 

 POĎAKOVANIE!!!

Občianske združenie „KREATÍV PLUS“ a klienti zariadenia

ďakujú

všetkým darcom, ktorí nám prejavili dôveru a  roku 2016 venovali  2% zo svojich daní v prospech nášho občianskeho združenia.

Ďakujeme!


„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb v Klasove je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a má právnu subjektivitu. Nachádzame sa  v strede obce Klasov v krásnom prostredí pamiatkovo chráneného parku.

Kapacita zariadenia je 141 klientov, ktorí sú umiestnení podľa druhu postihnutia v 6 oddeleniach.

Stratégia nášho domova je každodennou prácou a úsilím dosiahnuť čo najvyššiu úroveň poskytovania komplexnej starostlivosti.  Vytvoriť klientom rodinnú komunitu s prihliadnutím na ľudské potreby, hodnoty a šťastný život. „Kreatívne tvoriť, myslieť, uspokojovať vyššie potreby na báze nižších.“

 

Copyright © 2011 "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb  |  Klasov Hlavná 287 951 53 Klasov


Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok