Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Vitajte na stránke zariadenia sociálnych služieb Kreatív

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

V spolupráci s 

NITRIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

Vás srdečne pozývajú na

 VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH DIEL

prijímateľov sociálnych služieb zo zariadení sociálnych služieb

 v zriaďovateľskej pôsobnosti

Nitrianskeho samosprávneho kraja pod názvom

SVET OČAMI INAK OBDARENÝCH,

ktorá sa uskutoční dňa

 19. apríla 2017 o 13.00 hod.

 v priestoroch Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.

Výstava bude prístupná v čase od 8:00 do 18:00 do 6. mája 2017.

 

 

 

Spoluorganizátor výstavy je "KREATÍV " ZSS Klasov pod vedením PhDr. Márie Kóšovej