Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Vitajte na stránke zariadenia sociálnych služieb Kreatív

"KREATÍV" ZSS Klasov je držiteľom "Pamätného listu"

predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Milana Belicu

za  kvalitné sociálne služby a neustále zlepšovanie životných podmienok obyvateľov zariadenia.

 

50. VÝROČIE ZALOŽENIA ZSS

„Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva;

ten, kto je schopný darovať seba samého.“

 

Dňa 20. januára sme si pripomenuli jubilejných 50 rokov od založenia nášho Zariadenia sociálnych služieb slávnostným posedením v priestoroch jedálne. Je to neuveriteľné ale počas tejto pol storočnice si tri generácie pracovníkov tradovali nadobudnuté akademické aj praktické skúsenosti. Prijímateľom sociálnej služby nahrádzali v ich životoch chýbajúcu základnú zložku – RODINU.

Naše pozvanie prijali predseda NSK- Milan Belica, vedúca odboru sociálnych vecí NSK - Viera Kazimírová, primátor mesta Vráble- Tibor Tóth, bývala riaditeľka ZSS Marcela Dandelová, starosta obce Klasov- Ján Baláž, poslanci Obecného zastupiteľstva, riaditelia ZSS v pôsobnosti NSK, bývalí a súčasní pracovníci a mnoho ďalších vzácnych hostí.

 Riaditeľka „KREATÍV, ZSS Klasov PhDr. Mária Kóšová previedla prítomných jednotlivými etapami vývoja ZSS a poskytovanými službami. Výklad bol ilustrovaný množstvom prezentovaných fotografií, ktoré zachytávajú historické a súčasné aspekty vývoja a širokú paletu aktivít.

K vzhliadnutiu bola inštalovaná vernisáž s názvom „NÁVRAT V ČASE“, kde sme vystavili historické fotografie, pracovné pomôcky a úžitkové predmety, uniformy, historické kroniky a mnoho ďalších a zaujímavých skvostov.

Občerstvenie pre zúčastnených zabezpečovala cateringová spoločnosť LeMa a finančnú podporu nám poskytli spoločnosti- INMEDIA Zvolen, Mäsokombinát NORDVIST, Pekáreň Čifáre, Lekáreň Veronika Vráble.

Pri tejto príležitostí 50. výročia založenia „KREATÍV, ZSS Klasov p. predseda NSK slávnostne odovzdal p. riaditeľke ZSS ocenenie v podobe zlatej medaile a Pamätný list za kvalitne sociálne služby a neustále zlepšovanie životných podmienok obyvateľov zariadenia.

Ďakujeme všetkým riaditeľom, zamestnancom, sponzorom, ľuďom a rodinám za niekoľko desaťročí obetavej lásky, starostlivosti, pomoci a podpory, ktorú ste nám venovali. Motto :  „Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého“ sa Vám stalo skutočným poslaním.  

Ďakujeme každému človeku, ktorý nám

 

obetoval, čo i len jednu svoju myšlienku.

 

Lebo myšlienky plodia slová a

 

tie sa pretavia v činy.

 

Vďaka nim smieme prežívať  túto

 

výnimočnú udalosť.

 


Vážení sponzori a priatelia zariadenia

Opäť je tu ten čas sa Vám pripomenúť s prosbou o darovanie 2%  dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2017,ktoré budú použité predovšetkým  na skvalitnenie života všetkých prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení.

Nižšie nájdete tlačivá: VYHLÁSENIE  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov a POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Vo  VYHLÁSENÍ o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov dopĺňajte:

I.ODDIEL- ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI v kolónke 12 a 13: riaďte sa pokynmi VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

II.ODDIEL- ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

v kolónke 15-IČO  42207959 (čísla sa zarovnávajú sprava),

kolónka 16- Právna forma Občianske združenie,

kolónka 17- Obchodné meno(názov) „KREATÍV PLUS“,

kolónka 19- súpisné/orientačné číslo 287,

kolónka 20- PSČ 95153.

 

Ďakujeme.

 

 

 

 

 POĎAKOVANIE!!!

Občianske združenie „KREATÍV PLUS“ a klienti zariadenia

ďakujú

všetkým darcom, ktorí nám prejavili dôveru a  roku 2016 venovali  2% zo svojich daní v prospech nášho občianskeho združenia.

Ďakujeme!


„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb v Klasove je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a má právnu subjektivitu. Nachádzame sa  v strede obce Klasov v krásnom prostredí pamiatkovo chráneného parku.

Kapacita zariadenia je 141 klientov, ktorí sú umiestnení podľa druhu postihnutia v 6 oddeleniach.

Stratégia nášho domova je každodennou prácou a úsilím dosiahnuť čo najvyššiu úroveň poskytovania komplexnej starostlivosti.  Vytvoriť klientom rodinnú komunitu s prihliadnutím na ľudské potreby, hodnoty a šťastný život. „Kreatívne tvoriť, myslieť, uspokojovať vyššie potreby na báze nižších.“

 

Copyright © 2011 "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb  |  Klasov Hlavná 287 951 53 Klasov


Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok